Category: Fauna a Mallorca

Ca Mè Mallorquí

Origen
És una de les races de les nostres illes més estimada pels caçadors i que després d’haver passat per una llarga temporada de pèrdua d’identitat genètica pels encreuaments continuats amb races forànies, ha començat la seva recuperació amb uns criteris clars tant pel que fa a la morfologia com a la forma de caçar característica del Ca Mè.

El porc negre mallorquí

És un dels animals domèstics que es van establir primer en les nostres Illes, i, segons diferents autors, és una de les agrupacions més primitives, que s’ha mantingut en explotació productiva fins al dia d’avui, a causa de l’especial incidència que ha tingut en l’economia familiar de la població rural durant molts segles. 

L’Eriçó de Mallorca (Atelerix algirus vagans)

L’eriçó de Mallorca, de nom comú ‘erizo moruno’, és un mamífer que té tot el cos, amb excepció del ventre, recobert de pues que mesuren sobre 1 mil·límetre de gruix per 2 o 2,5 centímetres de llarg. Arriba als 1.100 grams de pes i mesurar entre 22 i 29 centímetres de longitud total.
 

Falzia

Les falzies són aus insectívores de l’ordre dels apodiformes que visiten els nostres pobles i ciutats a la primavera-estiu.
 

Àguila peixetera

Distribució geogràfica
L’espècie compta amb quatre subespècies distribuïdes pràcticament per tots els continents, excepte els Pols. La subespècie nominal ocupa el Paleàrtic, les Balears, les Canàries, Chafarines, centre i nord d’Europa.
 

Ferreret, espècie endèmica de Mallorca

A l’any 1977, va ser descrit un amfibi fòssil a partir d’unes restes òssies trobades del pliocè-holocè a una cova d’Establiments i a la cova de Moleta (Sóller). Però el que no sabien encara, era que aquesta espècie encara existia i la gent que habitava la Serra de Tramuntana coneixia l’existència d’un petit amfibi, on els pagesos ho coneixien com ‘ferreret’, degut al fet que el seu cant els recordava els petits cops de martell d’un ferrer.

El Ca Rater Mallorquí

Característiques
És un ca de talla petita, d’aspecte quadrat. La seva longitud corporal, és igual a la seva alçada, no superant els 40 cm a la creu. És un ca que reflecteix molta vivacitat.

Gallina mallorquina

És un au de tipus mediterrani, similar a altres poblacions que es troben voltant la conca mediterrània espanyola, amb les diferències pròpies que dona la insularitat.

L’ús il·legal de verí a la natura

Un dels problemes més apressants que sofreixen determinades espècies de la fauna en general és l’ús de verí per al control de predadors en vedats de caça. Aquesta pràctica, tipificada pel vigent Codi Penal com un delicte i considerada com a falta molt greu per la Llei Balear de Caça, es troba, desgraciadament, molt estesa.

Calàpet Verd

Àrea de distribució
La població balear va ser descrita com a subespècie endèmica per Boettger el 1881. A Espanya es troba únicament a les Balears, sent probablement una espècie antigament introduïda, procedent de Còrsega i Sardenya.
 

Vell marí

El vell marí és una de les deu espècies més amenaçades del planeta. Quan el 1992 un equip de biòlegs espanyols va localitzar la colònia de vell marí (Monachus monachus) més nombrosa descoberta fins llavors en el litoral atlàntic, es va trobar la possibilitat de supervivència d’aquesta foca, que té el desgraciat honor de constar en la llista de les deu espècies més amenaçades del planeta.
 

Cavall mallorquí

És una raça pròpia de l’Illa de Mallorca que, malgrat la continuada intromissió de races foranes succeïda durant els dos darrers segles, s’ha pogut mantenir diferenciada i mantenir el tipus originari on es pot veure encara avui en dia.

Loading

Pin It on Pinterest