ase-mallorqui-asno-mallorquin-1Com moltes d’altres races, l’ase mallorquí va perdre ja fa uns quants anys la definició productiva que tenia, dirigida fonamentalment a la producció mulatera, i fa menys anys, de motor animal de baix cost, la qual cosa ha ocasionat a l’actualitat, que la seva cria sigui una producció marginal dins l’explotació agrària.

Ase mallorquí

Malgrat aquest fet, l’ase mallorquí pareix haver trobat el seu redol com a ramaderia complementaria d’altres espècies per la seva utilització en la pastura del bosc i garriga.

 

Origen de l’ase mallorquí

Pareix clar que l’origen de l’ase domèstic europeu va ser la Mediterrània Occidental i des d’aquí es va estendre per tot el sud d’Europa.

Fins i tot hi ha investigadors que mencionen Mallorca com a bressol d’aquesta espècie, encara que predomina més la teoria de que aquest indret fou la regió de l’alta Catalunya i d’on derivaren la raça Catalana, la Poiteau i la Mallorquina, caracteritzades per la seva gran talla i fortalesa, caràcters que aportaven a la descendència mular.

La demanda d’aquesta raça a principis del segle passat era extraordinària i molt alta. Com exemple es pot posar l’exportació d’animals d’aquest tipus a Anglaterra i posteriorment als Estats Units on varen participar en la creació de la famosa raça Kentucky, coneguda per la seva fortalesa i grandària. La col·laboració entre els grups de criadors i l’Administració, donà lloc a la creació l’any 1990 al registre de bestiar selecte de l’ase mallorquí, amb un nucli fundacional d’una cinquantena d’animals.

Ase mallorquí

Caràcters generals

Els ases mallorquins són animals molt rústics, nobles, de temperament sanguini i nerviós i de gran fortalesa física. La seva conformació és subhipermètrica, sublongilini i de perfil fronto-nasal còncau. El tipus general correspon a un animal estirat i esvelt. El color de la capa és negre-pansa.

 

Ase mallorquí