porc negre mallorquíÉs un dels animals domèstics que es van establir primer en les nostres Illes, i, segons diferents autors, és una de les agrupacions més primitives, que s’ha mantingut en explotació productiva fins al dia d’avui, a causa de l’especial incidència que ha tingut en l’economia familiar de la població rural durant molts segles. 

porc negre mallorquí

 

És una raça ben definida i amb unes característiques que la diferencien molt clarament d’altres races forànies.

En l’actualitat l’única raça porcina autòctona en estat de conservació a les Illes Balears és el Porc Negre Mallorquí. Encara que resulta arriscat establir amb certesa l’origen d’aquesta raça, l’existència de bestiar porcí a l’illa de Mallorca es remunta a l’època dels primers pobladors de l’illa.

 

Origen
És el resultat de les incorporacions dels diferents efectius porcins de cadascuna de les civilitzacions que s’han assentat a Mallorca, excepte la musulmana amb el consegüent procés d’adaptació natural i de selecció humana. Estudis recents confirmen la poca relació genètica existent entre el porc negre mallorquí i les races típiques de la producció intensiva.

porc negre mallorquí

 

Característiques
El porc negre mallorquí presenta característiques morfològiques que el distingeixen clarament d’altres poblacions porcines, són evidentment negres, amb una tonalitat grisa pissarra, amb les orelles caigudes en la direcció del morro i amb un parell de mamelles a la part baixa del coll.
 
L’Associació de Ramaders de Porc Negre Mallorquí Selecte, agrupa els ramaders que mantenen aquesta raça, i desenvolupa un pla de conservació de la raça que inclou accions de demostració en fires i mercats, formació dels ramaders i promoció dels productes de la raça.

 

Productes
En l’actualitat la conservació d’aquesta raça es basa en la seva utilització en l’elaboració de productes d’alta qualitat. La Sobrassada de Mallorca de Porc Negre, reconeguda amb la marca europea Indicació Geogràfica Protegida (IGP), és el producte paradigmàtic d’aquesta raça. No obstant això la porcella al forn o confitada, la carn fresca o la mantega presenten paràmetres de qualitat superiors. Per això estan presents cada vegada més en el mercat tant insular com internacional.
 
Així l’exportació de carn fresca al mercat més exigent del món – el japonès – s’inicià el 2012 i en sis mesos, el volum d’exportació al país nipó supera els 2.000 Kg.

porc negre mallorquí

porc negre mallorquí