En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, +Mallorca, informa als seus clients que totes les dades personals que li facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de +Mallorca.

La finalitat d’aquest fitxer és l’enviament de comunicacions informatives que periòdicament us remetem amb notícies i informació de caràcter cultural i turístic.

+Mallorca garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

Els subscriptors de +Mallorca podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic info@masmallorca.es

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot allò exposat i ho accepten voluntàriament.

+Mallorca no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o els utilitza.

+Mallorca es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense avís previ, i sense assumir cap responsabilitat per això.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

Per a qualsevol tipus de dubte es poden adreçar directament a nosaltres:

+Mallorca 
Carrer Melià 44.
07620 Llucmajor, Mallorca.
G57715807 – 971 669551 – info@masmallorca.es