Les sargantanes (Podarcis lilfordi), SargantanaLes sargantanes (Podarcis lilfordi), absents a l’illa de Mallorca a causa de les modificacions ambientals introduïdes per l’home al llarg de la història, són, juntament amb “el ferreret” (Alytes muletensis) de la Serra de Tramuntana, els vertebrats terrestres més antics de les Balears.

Les sargantanes (Podarcis lilfordi), Sargantana

Sargantana

És un petit rèptil de color verd oscurs, amb quatre extremitats curtes. Té el cos i la cua llargs.

Les sargantanes tenen una breu letargia durant els mesos més freds. Són omnívores i se les observa enfilades sobre arbusts, cercant petits invertebrats, insectes, flors, llavors… també animals morts (gavines, rates…).

Fan dues postes de 2 – 3 ous, una per primavera i l’altra a començament d’estiu. Les cries neixen al calor del sol al cap d’uns 60 dies.

Les sargantanes són preses del xoric, del falcó marí, de les rates, de la gavina, etc.
No es permet alimentar-les, ja que es pot modificar la seva alimentació natural i afectar de forma col·lateral a altres espècies que depenen dels seus costums naturals.

Les sargantanes (Podarcis lilfordi), Sargantana