L’ús il·legal de verí a la natura

Un dels problemes més apressants que sofreixen determinades espècies de la fauna en general és l’ús de verí per al control de predadors en vedats de caça. Aquesta pràctica, tipificada pel vigent Codi Penal com un delicte i considerada com a falta molt greu per la Llei Balear de Caça, es troba, desgraciadament, molt estesa.

L’ús il·legal de verí a la natura

 

Gràcies als actuals mitjans de comunicació per Internet, la utilització de verí s’ha estès per tots els racons, no només aquí, també a molts altres països, utilitzant productes fitosanitaris fàcils d’adquirir al mercat. Alguns d’ells han deixat de fabricar-se per imposició de la Comunitat Econòmica Europea.

 

 

La incidència del verí sobre els nostres rapinyaires

El verí va ser una de les principals causes del declivi d’aus rapinyaires i de nombrosos predadors que s’intoxicaven per consumir esquers enverinats o animals que havien mort enverinats, ja que molts dels verins s’acumulen a la cadena alimentària. Normalment el verí no anava destinat a aquestes aus ja que l’objectiu eren gossos i moixos assilvestrats o petits predadors.

A les Balears les primeres víctimes van ser el voltor negre (Aegypius monachus) a Mallorca i la miloca (Neophron percnopterus) a Menorca, aus carronyeres que consumeixen animals morts de mida mitjana o gran. Gràcies als sistemes de vigilància que es van iniciar en els anys noranta, es van deixar d’emprar grans animals enverinats com a esquer, la qual cosa va propiciar la recuperació d’ambdues espècies. Però els enverinadors de fauna van continuar utilitzant esquers més petits i més difícils de localitzar. Aquests esquers han resultat catastròfics per a la milana reial (Milvus milvus). La població de Menorca i Mallorca va descendir a mitja dotzena de parelles a cada illa a finals dels noranta.

Per això es va iniciar un Pla de Recuperació per a aquesta espècie gràcies al qual s’ha evitat la seva extinció a les dues illes. El 2009 s’han localitzat 12 parelles territorials a Menorca i 23 a Mallorca de les quals únicament n’han criat 10 a la primera illa i 13 en la segona.

L’ús il·legal de verí a la natura 

La lluita contra el verí

Per combatre l’ús il·legal de verí en el medi natural, la Conselleria de Medi Ambient ha realitzat nombroses accions divulgatives i educatives així com una important campanya sobre el terreny per lluitar contra aquesta pràctica. L’esmentada campanya es va iniciar el 2000 mitjançant inspeccions aleatòries a vedats de caça per part dels Agents de Medi Ambient. El 2008 es va crear una unitat canina per a la detecció de verí que treballa intensament.

D’altra banda, des de que es va iniciar el Pla de Recuperació de la Milana Reial tots els pollets que neixen cada any són marcats amb radiotransmissors, el que permet el seu seguiment permanent i la seva localització quan moren. Així poden determinar-se les causes de mort i prendre’s les mesures correctores. Gràcies a tot això ja hi ha hagut tres sentències condemnatòries, amb tancament de vedats de caça i multes milionàries. El 2009, gràcies a una de les 4 milanes marcades amb un nou sistema de seguiment per satèl·lit, els agents de Medi Ambient i la Guàrdia Civil van denunciar a un individu que presumptament va matar a un dels exemplars marcats i a uns altres dos en un vedat de caça de Llucmajor. Aquest vedat ha estat cautelarment clausurat, el titular i l’arrendatari fortament sancionats i aquest últim posat a disposició de la Justícia.

S’espera que amb aquestes actuacions cessi l’ús de verí que tant dany ha causat i continua causant a tota la nostra fauna.

Milana, Mallorca, ús il·legal de verí a la natura
Milana, Mallorca, ús il·legal de verí a la natura