Mussol Reial (Asio Otus)

Hàbitat

Cria a zones de boscos, a prop de terrenys oberts, a bosquests entre camps de conreu amb vegetació baixa, i a parcs grans amb coníferes.

Tot i que a Mallorca mostra una predilecció pels bosquests, generalment pinars esclarissats, es trova practicament colonitzant qualsevol hàbitat disponible, fins i tot les rodalies de zones urbanes.

Mussol Reial (Asio Otus) 

Nidifica als arbres, sobretot pins a les zones de garriga i a garrovers i ullastres. No aporta material al niu sino que aprofita cúmuls de fullaca, branques, nius d’altres espècies, i més rarament nidifica al terra, a forats de tronc o penyals.

Fenologia

El primers polls es detecten a mitjans de març i els darrers durant el mes de juny. Les postes comencen el mes de febrer i la mitjana de polls per niu detectats a Mallorca és 2-3. La incubació realitzada per la famella dura entre 26 i 28 dies.

Distribució

Aquesta espècie està ampliament distribuida per l’hemisferi nord. Les poblacions de Mèxic, Illes Canàries, Nord d’Africa i Xina marquen els extrems sud de la seva distribució. Considerada com a espècie sedentària moderada a Mallorca i Formentera.

Mussol Reial (Asio Otus)

Població i tendencia a Mallorca

Espècie no globalment amenaçada, les observacions realitzades pels ornitòlegs els darrers anys a les Balears així com el registres creixents d’entrades als centres de recuperació indiquen una tendencia creixent.

Els problemes més greus detectats a Mallorca per a l’espècie, són l’elevada mortalitat que pateix a causa de la important fragmentació del territori amb infrastructures lineals: col·lisions amb vehicles, enganxament a fils de pues i col·lisions amb fils o estesses elèctriques.

Mussol Reial (Asio Otus)