És el grup d’oví més extens de l’arxipèlag balear i es pot considerar històricament com una raça amb diversos ecotipus, com són el de pla i el de muntanya.

 

 

Origen

És una raça entroncada en el bestiar oví de l’àrea insular mediterrània, del que deriven també las races Corsa, Sarda i Siciliana, totes elles, d’antic, molt relacionades pel comerç existent entre les illes d’aquesta mar. Els criteris i actuacions introduïts durant la segona meitat del segle passat han conduït a l’estandardització d’aquesta raça, que es pot definir de la següent forma:

Característiques

És un animal harmònic, rústic, de temperament tranquil, de llana basta de color blanc, que se presenta en blens de forma variable. La grandària corporal varia molt amb les condicions i zones d’explotació, però oscil·la entre els 35 i 65 kg. de pes les femelles adultes. Té el cap allargat però ben proporcionat, amb la línia fronto-nasal de perfil recte. Les banyes dels mascles arriben a tenir una grandària considerable. Les orelles són mitjanes i situades en posició horitzontal. El coll és curt i el cos allargat i ben proporcionat, amb el costellam un poc arquejat. La gropa és ampla, llarga i un poc caiguda.Les extremitats són fortes i ben aplomades. La pell és elàstica i revestida de pèl fi, de color blanc brillant amb tonalitats daurades, encara que s’admeten algunes pigmentacions, sempre de mida molt reduïda (ovelles pigardes) a la vorera dels ulls.

 

La raça disposa de Llibre genealògic, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears en data 19 de maig de 2001. L’estimació del cens dels animals en puresa, obtinguda a través de l’Associació de ramaders de l’ovella de raça mallorquina és de 6.500 animals, dels quals uns 2.500 estan inscrits al Llibre genealògic.
 
 
La seva producció més important és la carn, ja que la seva treta principal és la venda de les cries per a consum, amb una producció molt apreciada per la seva qualitat per la gastronomia illenca.
És una raça rústica, bona mare i amb bones condicions lleteres, lo que fa que sigui apreciada com a mare a les explotacions dedicades a la producció de carn.