S’anomena així l’obra feta amb les palmes del garballó (Chamaerops humilis), una palmera nana, l’única autòctona de la Mediterrània i Europa.

Obra de Llatra, pauma. Mallorca

L’elaboració comença amb la recol.lecció de les palmes, el mes de juliol. Després les palmes s’han d’assolellar en un estenedor ben orientat per aprofitar al màxim les hores de sol. Solen quedar-se a l’estenedor prop de vint dies.

Les palmes, una vegada seques, s’han d’embrinar, és a dir, separar les fulles de la palma i treure els brins.

Després, aquests es seleccionen segons la qualitat per destinar-los a un o altre producte final.

Obra de Llatra, pauma. Mallorca

Els brins més bons i més blancs es serven per a peces d’obra fina i els altres es destinen a fer graneres i graneretes.

La tercera fase del procés és l’ensofrat, quan les palmes s’han ben amarat d’aigua i lleixiu. L’ensofrada fa que tornin més blanques i perdin rigidesa, amb la qual cosa es fan més manejables.

Obra de Llatra, pauma. Mallorca

Els brins ensofrats poden ser tenyits de color segons el producte a què van destinats. D’obra de llatra se’n fan tot tipus de senalles i cistells, graneres, beaces, graneretes, etc.

A Capdepera a mitjans del mes de maig, ja fa uns anys, l’Ajuntament organitza un mercat medieval on es poden comprar tot tipus de productes artesans fets a Mallorca.

Obra de Llatra, pauma. Mallorca