Els treballs en fang de les anomenades olleries, són una de les activitats artesanes més vives de Mallorca, es fabriquen objectes d´ús quotidià a les cuines de Mallorca i també altres objectes.

Els objectes de fang es poden trobar a molts d´indrets de Mallorca, però és a Pòrtol on més se´n fabriquen.

En els nuclis de Pòrtol i Sa Cabaneta, la tradició del fang es remunta al segle XVIII, va ser en aquesta època quan es van instal·lar les olleríes i terrisseries que provenien de la veïna Santa Eugènia, introduint un ofici que s’ha heretat de pares a fills.

Artesanía de fang de Mallorca


Elaboració

Es col·loca un pilot de fang damunt la roda o torn i l’oller dóna forma a la peça que vol obrar. Per aconseguir la mateixa alçària i diàmetre de les peces, s’ajuda d’uns bocins de fusta o canya de diverses mides. La peça es retira de la roda i de la resta del pilot de fang, tallant-la amb un fil molt prim de ferro o de niló. Per eliminar el fang que sobra de la base de les peces es llima amb la ferrussa.

Artesanía de fang de Mallorca

Després es posen les anses a la peça, si n’ha de tenir. Un cop eixuta, se li dóna un bany de vernís a l’interior.

Després es col·loquen, de manera que no es toquin l’una amb l’altra, dins el forn per a la cocció definitiva. Antigament els forns eren de llenya (forn àrab), avui han estat substituïts pels de gasoil, propà o electricitat.

Una vegada apagat el forn, s’han de deixar refredar les peces abans de treure-les-en. Algunes, per la seva mida, han de ser cordades. El procés s’ha acabat i ja són a punt per ser utilitzades.

Classificació

Les olles i greixoneres reben uns noms particulars segons la seva finalitat: saïmera, colera, altres vegades el nom els ve de la seva forma: bomber, calderó, fonda, de coll alçat. La classificació més estesa entre tots els ollers és la que fa referència a la grandària o a la capacitat de les peces.

Altres peces que es realitzen a les olleries tenen molt a veure amb la seva funcionalitat culinària: vaixelles, morters, olles de brec o cadaf, jocs de cafè, cassoles, cendrers, cobertores, embuts, enciameres, escudelles, curolls, ferrades, fruiteres, gerres olieres, pitxers, pots de cuina, de saïm, porta escuradents, salers, salseres, setrilleres, tasses, bols, tassons, teteres, xicres, etcètera.

Artesanía de barro de Mallorca