La plaça de Sant Jeroni uneix el passat cultural de Mallorca

Únicament els turistes més conscienciosos, d’entre tots aquells que visiten Palma, arriben fins al barri de la Calatrava. És una àrea conformada per carrers molt estrets, on hi havia l’antic barri jueu del call major. En el seu extrem oriental hi ha la plaça de Sant Jeroni.

 

La plaça de Sant Jeroni uneix el passat cultural de Mallorca

Només en entrar-hi es té la sensació de trobar-se en una petita plaça veneciana, amb la seva font central, persianes i cortines al vent en els edificis circumdants i, per descomptat, una església.

L’església de Sant Jeroni té el seu origen en el monestir de Santa Elisabet d’Hongria, fundat el 1336 i popularment conegut com de Sant Jeroni perquè hi han morat monges jerònimes fins a l’any 2014, quan les sis últimes religioses van ser traslladades a un altre monestir de la mateixa ordre, situat a Inca.

El conjunt d’edificis que es van anar construint al voltant del monestir va patir moltes variacions al llarg del temps i entre ells destaca l’església de Sant Jeroni, edificada de 1651-1669 en estil barroc.

La plaça de Sant Jeroni uneix el passat cultural de Mallorca

A la plaça de Sant Jeroni es troba el Seminari Major, pertanyent al mateix ordre arquitectònic. Antigament, va ser la seu del Col·legi de Nostra Senyora de la Sapiència, que va fundar Bartomeu Llull a 1633. El teòleg i sacerdot, expert lul·lista, va donar el solar de la seva casa per crear un col·legi en el qual poguessin ordenar-se per al sacerdoci els estudiants sense mitjans econòmics. A l’esquena de l’actual Seminari Major de Palma hi havia la sinagoga nova del barri jueu. Aquesta plaça marcava els límits de la jueria, i en ella van viure altres figures destacades de la història de Mallorca: els cartògrafs medievals Abraham i el seu fill Jafuda Cresques, que tenien aquí la seva casa i taller de miniaturistes.

Sant Jeroni a Palma reuneix santes hongareses, filòsofs lul·lians i cartògrafs hebreus en una plaça mallorquina que desprèn sabor de Venècia. Erudició, misticisme i multiculturalisme en el “àgora”. D’aquesta manera, Palma de Mallorca mostra les millors i més belles facetes d’Europa.

Església de Sant Jeroni – Carrer Porta del Mar, 1 – Palma de Mallorca

plaça de Sant Jeroni, Palma