El número 4 del carrer Sant Roc de Palma tanca una llarga tradició cultural. Nombroses institucions relacionades amb l’estudi han tingut la seva seu en aquest palau, situat a esquena de la catedral.

Estudi Lul·lià: promovent la cultura a Mallorca des del segle XV

 

Ferran el Catòlic va atorgar l’any 1483 el permís per crear un centre d’ensenyament superior, a petició dels jurats de Mallorca: la Reial i Pontifícia Universitat Literària i Lul·liana de Mallorca. Allà seria possible cursar estudis de Teologia, Art, Dret i Medicina fins que va sobrevenir un període de decadència a la fi del XVIII. El patronat creat el 1950, com “un exponent de l’evolució cultural de les illes i promotor de la restauració de l’ensenyament universitari”, va reprendre el testimoni en el desenvolupament de l’erudició. Es van acollir institucions tan significatives com la càtedra Ramon Llull adjunta a la facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona. També l’Escola de Turisme de Balears i la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) van impartir les seves classes al carrer Sant Roc.

L’edifici original de la Universitat Medieval de Mallorca va quedar pràcticament destruït en 1936, a causa d’un bombardeig durant la Guerra Civil. Gabriel Alomar va projectar una nova obra, seguint el model de palau mallorquí tradicional. A l’pati central d’arcs de tres punts, sobre columnes jòniques, treuen el cap les sales de la planta noble, que acullen les actuals aules.

Des de 1951 s’imparteixen cursos de castellà, dirigits a estrangers. En els últims anys, l’oferta ha augmentat amb classes d’alemany, àrab, xinès, francès, anglès, italià i rus, en horari de tarda, tot i que per a algunes matèries, com alemany, també és possible assistir als matins. Durant el mes de juliol es desenvolupen cursos específics d’estiu. D’altra banda, l’Estudi General Lul·lià publica títols especialitzats sobre arquitectura, arqueologia, geografia i filosofia, entre altres matèries.
Si passegem darrere de la catedral de Palma, no oblidem visitar aquest racó, que des del segle XV manté vives les inquietuds de coneixement.

Estudi Lul·lià: promovent la cultura a Mallorca des del segle XV