L’edifici dels magatzems L’Águila i el de Can Forteza Rey, situats a la plaça del Marquès del Palmer, estan tan units que comparteixen estructura. Representen diferents exemples d’arquitectura modernista, no gaire nombrosa a Palma.

D’una banda, L’Àguila recorda el modernisme vienès, mentre que Can Forteza Rey té clares similituds amb la casa Batlló de Gaudí.

Magatzems El Águila

Gaspar Bennazar Moner, arquitecte municipal que va dirigir el Pla Calvet de l’Eixample de Palma, va projectar els magatzems El Águila el 1908, col·laborant amb Jaume Alenyà. Aquest treball va ser realitzat per encàrrec de l’empresari Vicente Ribas.

Es tracta d’un edifici exquisit, que resol bellament la necessitat estructural de crear grans obertures i satisfer els fins comercials per als quals es va crear.

La geomètrica estructura de ferro amb grans reblons de la primera planta, evoluciona a formes vegetals en les baranes superiors i contrasta genialment amb la ceràmica policromada i el decorat arc de mig punt que remata l’edifici.

Can Forteza Rey

Hi ha discrepàncies sobre la data exacta en què es va construir Can Forteza Rey, però se situa en la primera dècada de segle XX. Josep Fortesa Rey Aguiló, orfebre de la catedral de Palma, va ser el promotor d’aquesta obra, en el disseny va intervenir el seu fill Luis (també joier), encara que el pla original de l’edifici presenta a més la signatura de Gabriel Juan i Ribas, així com la de l’arquitecte José Alomar. Aquí tenia la seva clínica dental altre membre de la família, Ignacio Forteza Rey, com resa la publicitat eterna de les lletres pètries que llueix la segona planta.

La façana de Can Forteza Rey està decorada amb trencadís seguint un disseny vegetal, presenta baranes de ferro tornejat, un adorn de grotesc en pedra sota els miradors i és de destacar la peculiar forma que adopten les seves persianes mallorquines.

Durant l’any 2008 es va dur a terme una reforma a Can Forteza, a càrrec de Manel Forteza-Rey, nebot de l’actual propietari. Per la seva banda, l’edifici dels magatzems El Águila és en l’actualitat un hotel d’interior.


Can Forteza Rey, modernisme a Palma
Magatzems L'Àguila, modernisme a Palma