Jardins d’Alfàbia

Les cases i els jardins que conformen la possessió d’Alfàbia se situen en el terme de Bunyola. La finca, propietat de la família Zaforteza, permet conèixer diferents habitacions de la casa senyorial i passejar pels jardins més singulars de Mallorca.

Jardins d’Alfàbia

 

 

Història

Alfàbia era una antiga alqueria islàmica i els actuals edificis i jardins conserven diferents mostres. Els jardins van ser declarats conjunt històric-artístic en 1954 i recullen estils tan diferents com l’àrab, italià o anglès.

Característiques

Del conjunt de cases destaquen la façana principal d’estil barroc i el artesonat i les inscripcions àrabs del segle XIII que es troben en el sostre del portal d’entrada. També destaca el gran pati interior, dominat per la imponent presència d’un plater que té un diàmetre de més de 20 metres i una antiguitat aproximada de cent anys. De la casa senyorial són remarcables les balconades amb vista sobre els jardins, la biblioteca amb nombroses obres impreses entre els segles XVI i XVIII, la col·lecció de quadres i els mobles antics, entre els quals destaca una gran cadira de fusta del segle XIV.

Els jardins d’Alfàbia, testimonis per la seva situació geogràfica que situa l’illa en el centre del mediterrani, venen marcats pel romanticisme. Destaca una impressionant escala de pedra i canals d’aigua paral·lels que condueix a la part alta dels jardins, on hi ha un aljub de volta de canó i un antic colomar.

Jardins d’Alfàbia

 

Els ‘Jardins d’Alfàbia’ permeten gaudir d’un passeig entre alberedes, gessamins, tarongers, etc., es pot gaudir de l’ús de la pedra, la presència d’aigua i pèrgoles.

L’aigua és un element essencial de tot el jardí, trobant-la en cascades, sortidors, estanys, fonts i en ‘el joc d’aigües’, protagonista indiscutible del jardí. Es tracta d’una pèrgola de setanta-dues columnes i vint-i-quatre hidres de pedra. Aquestes funcionen com sortidors que creuen les aigües entre si assolint una frescor, murmuri i lluentor inigualable. Bàsicament aquestes característiques àrabs es mantenen al costat d’esquemes medievals i de tradició hortofrutícola, que es conserva encara avui en les cases senyorials com aquest cas dels ‘Jardins d’Alfàbia’, és un clar exemple de jardins de ‘possessions’ o cases senyorials de l’illa mallorquina.

Jardins d’Alfàbia

 

Els ‘Jardins d’Alfàbia’ són un cas únic de pèrgoles amb joc de sortidors en l’antiga casa del moro Benhabet que habitava en ella fins a la conquesta catalana de l’illa on van ser expulsats els moriscs. 

Obert al públic

La finca d’Alfàbia està oberta al públic, es poden recórrer les diferents habitacions d’aquesta casa senyorial del segle XII. En una d’aquestes habitacions pernoctà la reina Isabel II en una breu estada que va realitzar en l’illa.

De l’1 d’abril al 31 d’octubre: dilluns a dissabte, de 9.30 a 18.30h.
De l’1 de novembre al 31 de març: dilluns a divendres, de 9.30 a 17.30 h. Dissabtes, de 9.30 a 13.00h .
Tanquem: els diumenges i tot el mes de desembre.

 
{iframe}http://www.everytrail.com/iframe2.php?trip_id=551318&width=540&height=400{/iframe}

jardins-d-Alfabia_2

 

 

Historia

Alfabia era una antigua alquería islámica y los actuales edificios y jardines conservan diferentes muestras. Los jardines fueron declarados conjunto histórico-artístico en 1954 y recogen estilos tan diferentes como el árabe, italiano o inglés.

 

Características

Del conjunto de casas destacan la fachada principal de estilo barroco y el artesonado y las inscripciones árabes del siglo XIII que se encuentran en el techo del portal de entrada. También destaca el gran patio interior, dominado por la imponente presencia de un platero que tiene un diámetro de copa de más de 20 metros y una antigüedad aproximada de cien años. De la casa señorial son remarcables los balcones con vistas sobre los jardines, la biblioteca con numerosas obras impresas entre los siglos XVI y XVIII, la colección de cuadros y los muebles antiguos, entre los que destaca una gran silla de madera del siglo XIV.

Los jardines de Alfàbia, testigos por su situación geográfica que sitúa la isla en el centro del mediterráneo, vienen marcados por el romanticismo. Destaca una impresionante escalera de piedra y canales de agua paralelos que conduce a la parte alta de los jardines, donde hay un aljibe de bóveda de cañón y un antiguo palomar.

jardins-d-Alfabia_3

Los ‘Jardins d’Alfàbia’ permiten disfrutar de un paseo entre alamedas, jazmines, naranjos, etc.,  se puede disfrutar del uso de la piedra, la presencia de agua y pérgolas.

El agua es un elemento esencial de todo el jardín, encontrándola en cascadas, surtidores, estanques, fuentes y en el ‘juego de aguas’, protagonista indiscutible del jardín. Se trata de una pérgola de setenta y dos columnas y veinticuatro hidras de piedra. Estas funcionan como surtidores que cruzan las aguas entre sí logrando un frescor, murmullo y brillo inigualable.

Básicamente estas características árabes se mantienen junto a esquemas medievales y de tradición hortofrutícola, que se conserva todavía hoy en las casas señoriales como este caso de los ‘Jardins d’Alfàbia’, es un claro ejemplo de jardines de ‘possessions’ o casas señoriales de la isla mallorquina.

jardins-d-Alfabia_4

 

Los ‘Jardins d’Alfàbia’ son un caso único de pérgolas con juego de surtidores en la antigua casa del moro Benhabet que habitaba en ella hasta la conquista catalana de la isla donde fueron expulsados los moriscos.

 

Abierto al público

La finca d’Alfàbia está abierta al público, se pueden recorrer las distintas habitaciones de esta casa señorial del siglo XII. En una de estas habitaciones pernoctó la reina Isabel II en una breve estancia que realizó en la isla.

 

El horario de visita es de lunes a viernes de 9:30 a 17:30 h, y los sábados de 9:30 a 13:00 h.

 

 
{iframe}http://www.everytrail.com/iframe2.php?trip_id=551318&width=540&height=400{/iframe}