Castell de Capdepera, MallorcaEl castell de Capdepera de Mallorca és un recinte fortificat que tancava l’àrea de la primitiva vila de Capdepera, situada sobre l’alqueria de Benifilia. La construcció d’aquest començà pels murs i hagué d’iniciar-se el 1300 aproximadament.

 

Castell de Capdepera, Mallorca

 

La seva posició estratègica pretenia el control dels accessos per Cala Rajada i Canyamel, el control de la comarca i les comunicacions marítimes amb Menorca.

 

Entre 1311 i 1328 els veïns de les rodalies s’instal·laren a l’interior, però aviat protestaren per l’escassetat de l’espai útil i per la dificultat de realitzar-hi activitats agrícoles i ramaderes, a causa de les reduïdes mides.

Les obres no s’acabaren fins al 1386, moment en que hi havia una seixantena de petites cases i quasi 200 habitants, sota l’autoritat d’un castellà, i comptava amb una petita guarnició composta per efectius locals.

Els gabellins estaven obligats a defensar el castell i per això havien de pernoctar dins els seus murs.  A finals del segle XVI, amb el perill dels desembarcaments turcs, tota la població de la contrada va passar a viure dins el castell, arribant a construir-se 150 cases.

 

Perdut el seu valor estratègic, el castell s’abandonà paulatinament a partir del segle XVII, creant-se el nou nucli de Capdepera, amb habitatges més amplis, còmodes i accessibles.

En el segle XVIII el recinte es convertí en un quarter baix l’autoritat d’un governador i s’aixecà l’actual casa del governador. Al 1854 els militars abandonen el castell i l’any 1862, fou subhastat per 4.252 pessetes; l’adquiriren les famílies Quint-Safortesa i Fuster.

L’any 1983 l’Ajuntament i els propietaris signaren la donació del Castell al poble de Capdepera.

Castell de Capdepera, Mallorca