La lluminositat de l’illa de Mallorca, es manifesta plenament, com a autèntica expressió mediterrània, amb les seves danses plenes de fluïdesa, amb el ritme viu de moviments, que li donen un caràcter únic al folklore mallorquí.

 

Boleros i Copeos Mallorquins, ball de bot, ball tradicional, ball popular, ball de plaça


Bolero des Vremar

Els mallorquins, antigament, en acabar la recollida del raïm, després de la verema, després de recollir l’oliva i després de segar i batre el blat, es reunien a casa d’un o un altre, on després de menjar i beure, reflectien la seva alegria, ballant boleros i copeos. Això, es feia principalment, a les terres agrícoles, o bé de muntanya. Doncs és una dansa que vol representar l’encontre de la joventut del camp, una vegada acabada la tasca del dia, dansa però, que se situa, en el temps de la verema, d’aquí el seu nom DES VREMAR.

Boleros i Copeos Mallorquins, ball de bot, ball tradicional, ball popular, ball de plaçaEl ball de bot avui en dia, a l’haver altres diversions que els nostres avantpassats mai no haguessin somiat, aquestes danses, només es ballen de cara al turisme, nacional i internacional. El ball de bot, anomenat també a Mallorca ball tradicional, ball popular o ball de plaça, comprèn una sèrie de balls i és molt habitual referir-s’hi mitjançant el nom d’un dels balls que el componen.

Aquests són:

· El bolero: es el mes famós dels balls mallorquins, on també es balla a Menorca. És de ritme bastant lent, i es caracteritza musicalment perquè el tercer compàs es subdivideix en dos. Antigament tenien tots la mateixa extensió, però això avui en dia ja no succeeix degut a l’evolució dels punts de ball, possiblement. Una característica que sí ha perdurat al bolero són voltes marcades per la música.

· La jota: es un dels balls més populars i està present tant a Mallorca com a Menorca. És molt més ràpida. Originàriament, la cançó es dividia en dos fragments: un instrumental i un cantat, tot i que en les jotes compostes avui dia, la divisió no té perquè ser així, ja que n’hi ha prou amb ser fidel al ritme i mantenir la diferenciació entre els diferents fragments per tal de donar joc a canvis de punt durant el ball.

· La mateixa: és un ball exclusiu de Mallorca que, si bé està estès per tota l’illa és especialment practicat a la zona de Llevant. És un ball molt ràpid paregut a la jota.

· El fandBoleros i Copeos Mallorquins, ball de bot, ball tradicional, ball popular, ball de plaçaango: es tracta d’un ball que gairebé havia desaparegut a Mallorca i que per contra es mantingué molt viu a Menorca. Actualment, i gràcies a les tasques de recuperació fetes per diferents grups musicals i de ball de bot, és un ball totalment normalitzat i present a qualsevol grup.

· La balanguera: es un ball rodó, originari de Catalunya, amb caràcter infantil i que a la zona del llevant mallorquí es balla en ocasió de les matances. Actualment es balla també a la plaça.

· El ball de pagès: amb aquest nom es coneix a Eivissa i Formentera un conjunt de dues danses, sa curta i sa llarga.

Trobam també tota una sèrie de danses rituals que es ballen en diferents localitats de Mallorca.
Aquestes són: les àguiles, els cossiers, Sant Joan Pelós, els Cavallets, els Indis i els Moratons.