La Llotja de Palma de MallorcaHi ha un magnífic monument al Passeig Sagrera de Palma de Mallorca, que no s’ha d’oblidar quan es visita la ciutat. La Llotja és una meravella del gòtic flamíger, construïda al segle XV.

El col·legi de mercaders de Mallorca va encarregar aquest edifici públic a l’arquitecte Guillem Sagrera, en 1426. El seu objectiu, a més de cobrir les necessitats funcionals de compra i venda de productes, era ennoblir la professió de mercader. Per això, es va demanar una llotja grandiosa, adornada amb nombroses estàtues de sants i àngels i impactants elements arquitectònics.

La Llotja de Palma de Mallorca

La planta, en forma de paral·lelepípede, està coberta per voltes de creueria que descansen en sis columnes helicoïdals sense capitell. Les marcades arestes de les columnes es prolonguen formant els nervis de la volta, fent que aquesta gran sala s’assembli a un palmerar.

La Llotja presenta una profusió d’elements superestructurals en el seu exterior, com les quatre torres de cantó de planta octogonal encastada, els pinacles dels contraforts i la galeria calada acabada en merlets, que coronen l’edifici. És especialment interessant la façana lateral, al carrer Llotja de Mar, amb enormes obertures ricament llaurades.

Quan es va construir, l’edifici de la Llotja estava situat al costat del mar i formava part de la muralla marítima de la ciutat. La façana principal era la que dóna a Llevant, perquè des d’ella  es podia contemplar el Palau de l’Almudaina. Sobre la porta d’entrada hi ha una gran escultura de l’Àngel Custodi fet en arenisca, atribuïda al propi Guillem Sagrera que va ser escultor a més d’arquitecte.

La Llotja de Palma de MallorcaL’àngel subjecta una cartel·la amb la llegenda “Defenedor de la Mercaderia“. Davant d’ aquesta façana trobem una plaça amb multitud de terrasses, cafès i bars molt animats.

Les llotges van ser edificis públics característics de la Corona d’Aragó. Possiblement, derivats del almodí dels ports islàmics (casa pública destinada a compra i venda de blat o altres grans i comestibles). Avui, La Llotja de Palma de Mallorca és seu d’exposicions d’artistes contemporanis i un lloc impressionant on descansar de l’àrdua tasca de ser turista.

la-lonja-de-palma-de-mallorca-fachada-lateral