Descripció: Al municipi de Marratxí s’ubica el turó de Son Cos, destacable per la magnífica conservació del seu ecosistema, amb una envejable diversitat vegetal, amb espècies tan apreciades com els boscos d’ullastres, garrigues termòfiles, pinars de pi i àmplies concentracions d’orquídies.

Els turons i barrancs de materials calcaris conserven bones concentracions de fòssils, testimonis muts d’un anterior assentament a la zona humida, una albufera. A les proximitats de la ciutat de Palma, el terreny argilenc provoca una depressió de petites dimensions en l’interior del Plà, conformant un conjunt de turons i barrancs, entre les que es troba el turó de Son Cos.

Règim de protecció: Àrea Natural d’Especial Interés.
Superfície: 142 has.
Altitud: 320m.

Accés: L’accés pot realitzar-se des de Santa María del Camí, Marratxí, Sa Cabaneta o Sa Costa de Son Mas.